Fashion & Beauty

Thoughts on buying jewelery at Costco

  • Last Updated:
  • Feb 27th, 2020 2:39 pm
[OP]
Newbie
Feb 26, 2020
1 posts

Thoughts on buying jewelery at Costco

Tóm tắt luận văn marketing về thương mại điện tử
Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn marketing về thương mại điện tử. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Tên đề tài: Ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HTviết thuê luân văn
Image
1. Lý do chọn đề tài
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet, các phương tiện truyền thông, thương mại điện tử đã ngày một nhanh chóng trở thành một lĩnh vực kinh doanh đáng quan tâm đối với cả thế giới không riêng gì Việt Nam. Đây cũng chính là một công cụ ứng dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh. Bởi thương mại điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng, tiếp cận thị trường một cách dễ dàng và ít tốn chi phí hơn so với cách tiếp cận truyền thống. Đồng thời, thương mại điện tử cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT, em đã mạnh dạn chọn “Ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HT” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề thương mại điện tử
- Hiểu được sự cần thiết, vai trò của thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công tyPhần mềm turnitin
2.2. Mục tiêu cụ thể
Đề tài này được thực hiện với các mục đích nghiên cứu sau:
- Xác định thị trường mục tiêu cho việc ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu nội thất HT
- Xác định mục tiêu thông tin và thiết kế thông điệp cho ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HT.
- Lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT
+ Về thời gian: đề tài nghiên cứu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của công ty cổ phần thương mại và nội thất HT giai đoạn 2015 – 2017.
Image
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp thu thập tài liệu: tập hợp các tài liệu sẵn có đã thu thập từ Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT, từ các công trình nghiên cứu, các trang web liên quan đến đề tài……
- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá: phương pháp này được sử dụng để phân tích thực trạng hoạt động tại HT thời gian qua.
4. Dự kiến đóng góp của luận văn
Người ta đã chứng minh được rằng việc ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu có thể mang lại các lợi ích như sau:
Đối với các doanh nghiệp:
- Quảng bá thông tin tới khách hàng với chi phí thấp nhất. https://g.page/luanvan24uytin?share
- Tăng doanh thu
- Tạo lợi thế cạnh tranh
Đối với khách hàng:
- Được phục vụ tốt hơn thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng trực tuyến, ngoại tuyến
Nếu công ty áp dụng thành công đề tài này, công ty có thể sẽ đạt được các lợi ích trên
5. Kết cấu của luận văn
Luận văn bao gồm 3 chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận về thương mại điện tử
Chương 2: Thực trạng của công ty cổ phần thương mại và nội thất HT
Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HT
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Last edited by lacazet2k on Apr 28th, 2020 3:24 am, edited 2 times in total.
2 replies
Banned
Feb 26, 2020
3 posts
Seems overpriced to me. I would go to Mejuri/other smaller chains/e-commerce - they have good quality but good prices too. Bluboho is also really good.
Deal Expert
Jan 15, 2006
19692 posts
20145 upvotes
Richmond Hill
LOL nice shill.

Top